Det är en viktig fråga när det handlar om heminredning.

Varje husägare som planerar ett projekt måste ta reda på om ett tillstånd är nödvändigt eller inte innan arbetet påbörjas. Förbättringsprojekt som omfattar strukturella arbeten och omfattande el- eller VVS-arbeten kräver tillstånd. Detta gäller både gör-det-själv-projekt och arbete som läggs ut på en generalentreprenör eller en fackman.

Ett bygglov är ett dokument (ett juridiskt papper) som anger att det lokala byggnadsdepartementet har gett sitt godkännande för att fortsätta med byggandet eller rivningen. Dokumentet har ett nummer. Numret registreras på den lokala byggnadsavdelningen. Dokumentet måste anslås på en synlig plats på arbetsplatsen. Det är olagligt att påbörja byggandet eller rivningen innan ett tillstånd har utfärdats.

Det krävs ett tillstånd för rivning och nybyggnation. Det krävs också för varje tillbyggnad eller renovering av en befintlig byggnad. I vissa städer och kommuner krävs det till och med tillstånd för nya staket, trädäck, nya eldstäder och vedeldade apparater.

En husägare som planerar att utföra sitt eget byggnadsarbete kan själv ansöka om alla tillstånd. Om en inredningsarkitekt, arkitekt eller generalentreprenör anlitas för att utföra arbetet kan de ansöka om tillstånd på ägarens vägnar.

Tillståndet söks hos den lokala byggnadsavdelningen. Med lokal avses den stad, ort eller kommun där arbetet ska utföras. En standardblankett fylls i och lämnas in.
En ritning för enkla projekt eller konstruktionsritningar för mer komplicerade projekt måste också lämnas in. Det finns en avgift för varje ansökan.

Den lokala byggnadsavdelningen granskar ansökningsblanketten och ritningarna. De ser till att alla byggnormer är uppfyllda innan de utfärdar ett tillstånd. Detta förfarande finns för husägarens och samhällets hälsa och säkerhet. Byggnadsmetoderna måste följa koderna för strukturell säkerhet samt för att undvika brandrisker.

Ett tillstånd för mycket enkla projekt kan ibland utfärdas inom samma dag. Mer komplicerade projekt kan ta veckor eller månader. Allt detta beror på hur upptaget det är på den lokala byggnadsavdelningen. Kontrollera alltid med den lokala byggnadsavdelningen för att få information om inlämningar, avgifter och den tid som krävs för att ett tillstånd ska utfärdas.

När ett tillstånd har erhållits kan byggnadsarbetet påbörjas. Den lokala byggnadsinspektören kommer att besöka och inspektera arbetet. Han/hon kontrollerar att arbetet överensstämmer med byggnormerna och med de godkända ritningarna.

Byggnadsinspektören har befogenhet att stoppa arbetet på alla arbeten. Detta sker när en arbetsplats bedöms vara osäker eller när ett tillstånd inte syns eller har utfärdats. Han/hon har befogenhet att låta en del av eller allt slutfört arbete avlägsnas. Detta sker när konstruktionen inte överensstämmer med bestämmelserna eller när den inte är synlig för inspektion. Till exempel måste el- eller VVS-arbeten inspekteras innan de slutas in.

Det är viktigt att notera att fastighetsägaren är ansvarig för att se till att tillstånd erhålls för allt tillståndspliktigt arbete.

Kontrollera alltid med den lokala byggnadsavdelningen innan du går vidare med alla hemförbättringsprojekt.

Bygglovsritningar – Rita Handlingar

För mer information: https://www.rithandlingar.se/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here