Digitala signaturer fungerar på samma sätt som digitala “fingeravtryck”. Den digitala signaturen, som har formen av ett kodat meddelande, kopplar på ett säkert sätt samman en undertecknare med ett dokument i en registrerad transaktion. Digitala signaturer bygger på ett universellt accepterat format som kallas Public Key Infrastructure (PKI) för att garantera ökad säkerhet. De är en delmängd av tekniken för elektroniska signaturer (eSignature).

Digital signering: Det är ett virtuellt fingeravtryck som är unikt för en person och som används för att identifiera undertecknare och säkra data i digitala dokument. Det är en typ av elektronisk signatur som säkerställer överensstämmelse med rättsliga bestämmelser. Digitala signaturer kan ge bevis på ursprung, tid, identitet och status för ett digitalt dokument. En signatur bekräftar att uppgifterna härrör från undertecknaren och att de inte har manipulerats under transporten.

En digital signatur är en typ av elektronisk signatur där en matematisk algoritm används för att validera ett meddelandes äkthet och integritet (t.ex. ett e-postmeddelande, en kreditkortstransaktion eller ett digitalt dokument). Digitala signaturer skapar ett virtuellt fingeravtryck som är unikt för en person eller enhet och används för att identifiera användare och skydda informationen i digitala meddelanden eller dokument och för att säkerställa att ingen förvrängning sker under överföringen mellan undertecknare och mottagare. I e-postmeddelanden blir e-postmeddelandet som helhet också en del av den digitala signaturen. Digitala signaturer är betydligt mer tillförlitliga och säkra än andra former av elektroniska signaturer.

Fördelar med digitala signaturer

Digital signatur är ditt elektroniska fingeravtryck. Den låter dig underteckna ett dokument elektroniskt och validerar undertecknaren. Det är en matematisk kod som autentiserar dokumentet från avsändaren och garanterar att dokumentet förblir oförändrat när det når mottagaren.

Farhågorna om säkerheten för digitala signaturer är rimliga, men det används ett accepterat format som kallas Public Key Infrastructure, vilket ger en mycket hög säkerhetsnivå och gör det svårt att kopiera. Digitala signaturer gör kontorsarbete mycket effektivare, men lagarna om denna teknik varierar mellan olika länder. Fördelarna med digitala signaturer har fått fler kontor och företag att hoppa på tåget till förmån för e-signaturer, vilket ger en mycket effektivare och säkrare arbetsplats, digitalt.

I många delar av världen, inklusive Nordamerika, Europeiska unionen och APAC, är digitala signaturer lagliga och har samma värde som handunderskrifter.

Fördelar med digitala signaturer

Sparar tid
Du behöver inte längre vänta på att din chef ska komma tillbaka från en semester eller konferens för att få den där signaturen. Digitala signaturer garanterar att företag sparar kostnader och tid genom att dokument och kontrakt undertecknas med ett knapptryck. Det finns stora besparingar i fråga om kostnader och tid, särskilt när den person som ska skriva under befinner sig i ett annat geografiskt område. Dokumenten kan undertecknas nästan omedelbart, var som helst. Oavsett om det är en surfplatta, telefon eller dator kan digitala signaturer smidigt se till att denna annars så tråkiga uppgift kan slutföras på några minuter.

Kostnadsbesparingar
Många företag ser också betydande kostnadsbesparingar, med små eller inga kostnader för bläck, papper, utskrift, skanning, frakt/leverans eller resekostnader. Det finns också besparingar i andra indirekta kostnader, t.ex. arkivering, omregistrering av data, arkivering eller spårning.

Effektivitet i arbetsflödet
Med mindre förseningar säkerställer digitala signaturer bättre effektivitet i arbetsflödet. Det blir lättare att hantera och spåra dokument, med mindre ansträngning och tidsåtgång. Många funktioner i digitala signaturer bidrar till att påskynda arbetsprocessen. E-postmeddelanden hjälper till exempel till att påminna personen om att underteckna, medan statusuppföljning hjälper till att veta i vilket skede dokumentet befinner sig.

Bättre kundupplevelse
Digitala signaturer gör det enkelt att signera viktiga dokument varhelst kunden eller den person som ska signera befinner sig. Försäljare behöver inte vänta på att kunden ska komma till banken eller kontoret. Dokumenten kan undertecknas vid dörren. Detta är idealiskt, särskilt i avlägsna områden och mindre kommuner som erbjuder förbättrade och personliga tjänster. Kunden har friheten att vara var som helst och ta kontakt med ett företag, vilket gör tjänster och företag mycket enklare, snabbare och mer användarvänliga.

Säkerhet
När det gäller signaturer är äkthet och säkerhet en prioritet. Digitala signaturer minskar risken för kopiering eller ändring av själva dokumentet. Digitala signaturer säkerställer att signaturer är verifierade, autentiska och legitima. Undertecknarna förses med PIN-koder, lösenord och koder som kan autentisera och verifiera deras identitet och godkänna deras signaturer.

Juridisk giltighet
Digitala signaturer ger äkthet och säkerställer att signaturen är verifierad. Detta kan stå i en domstol på samma sätt som alla andra undertecknade pappersdokument.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here